Online решаване на спорове

Като лоялен търговец suvenir.bg се старае да разрешава възникнали рекламации с клиенти възможно на бързо и в услуга на своите клиенти.

В случаите когато не може да бъде намерено приемливо решение Европейската комисия предлага своята платформа за "Online решаване на спорове".  В този портал както потребителите така и търговците могат да подават своите жалби и да получат съдействие от съответните органи и комисии за извън съдебно разрешаване на случая.